×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gminie Szklarska Poręba

Organizowane konsultacje społeczne miały na celu uzyskanie jak najwięcej informacji dotyczących funkcjonalności miasta, problemów społecznych, gospodarczych, technicznych itp., na podstawie których możliwe będzie wyznaczenie obszarów zdegradowanych, a następnie obszarów rewitalizacji. Konsultacjom poddawane były obszary objęte kryzysem i proponowane do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji. Przyjęto następujące formy konsultacji: spotkania o charakterze informacyjnym i dyskusyjnym, zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej, ankiety, wykorzystanie grup przedstawicielskich oraz zbieranie uwag ustnych.

Raport do pobrania [672.98 KB]