×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Całkowita długość wynosi 21,8 km, w tym 14 km wiedzie specjalnie dostosowaną trasą single track, składającą się z 11 sekcji.
Przewyższenie na trasie — 460 m.
Trasa oznaczona jest numerem 14, jako kolejna trasa Rowerowej Krainy.
Trasa jest ŁATWA — niebieski sześciokąt foremny; oznaczenia umieszczone są w terenie na mapach i słupkach.
Trasa stawia DUŻE WYMAGANIA KONDYCYJNE — najwyższe w 3-stopniowej skali — ze względu na długość i przewyższenie.
Trasa jest pętlą.
Na trasie występują odcinki z dużą ekspozycją stoku.
Trasa przeznaczona jest dla ruchu rowerowego.

Singel Track Szklarska na Open Stret Map

Za początek pętli uznaje się punkt dostępowy w Szklarskiej Porębie—Jakuszycach, gdzie znajdują się wypożyczalnie sprzętu rowerowego.

Trasa posiada 3 punty dostępowe:
1. dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna
2. przystanek kolejowy Szklarska Poręba Jakuszyce
3. kopalnia kwarcu STANISŁAW
W każdym punkcie dostępowym znajduje się tablica z mapą i regulaminem, pompka stacjonarna z kompletem narzędzi rowerowych.

Przed wyruszeniem na trasę koniecznie należy zapoznać się z REGULAMINEM.

Część trasy (dojazd do Jakuszyc lub zjazd z Jakuszyc) można pokonać pociągiem. To pierwsza trasa single track w Polsce, do której dostęp może być wspomagany transportem kolejowym.

Oznakowanie tras obejmuje całą pętlę oraz dojazdy z:
• dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna
• przystanku kolejowego Szklarska Poręba Jakuszyce
• Zakrętu Śmierci na drodze powiatowej 358
• Osiedla Huta Szklarskiej Poręby

 • Odsłon: 4833
 • Odsłon: 3003
 • Odsłon: 2788
 • Odsłon: 2690
 • Odsłon: 2526
 • Odsłon: 2554
 • Odsłon: 2247
 • Odsłon: 2511
 • Odsłon: 2575
 • Odsłon: 3176
 • Odsłon: 2277
 • Odsłon: 2149
 • Odsłon: 2120
 • Odsłon: 2551
 • Odsłon: 2338
 • Odsłon: 2285
 • Odsłon: 3227
 • Odsłon: 2593
 • Odsłon: 2409
 • Odsłon: 2100

Trasa została wykonana w ramach zadania Budowa ścieżek rowerowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie o łącznej wartości wydatków kwalifikowanych wysokości 1.464.231,08 zł, z czego dofinansowanie wyniosło: 85%.

Zakres:
• wykonano 13,8 km nowych tras rowerowych - szlaków turystycznych
• odnowiono 8,6 km dróg dojazdowych - szlaków turystycznych, w tym wykonano remont dróg dojazdowych na długości 4,1 km
• wykonano kładki drewniane nad obszarami chronionymi
• wsparto ochronę przyrody na obszarze specjalnej ochrony ptaków Gór Izerskich i Torfowiska Gór Izerskich i siedlisk

Trasa na mapie systemu kartograficznego Open Street Map.

Trasa na mapie, szczegółowy opis i dane trasy w serwisie dla rowerzystów Trial Forks.

Ślad GPS trasy.

Mapa z wyznaczoną trasą.

Na mapie odcinki single track oznaczone są linią ciągłą, a odcinki po istniejących trasach — linią przerywaną.

Singel Track Szklarska na mapie

Wykonawcy i podmioty zaangażowane:

 • Miasto Szklarska Poręba — inwestor
 • Fundacja POMBA ze Świeradowa-Zdroju — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie i wykonanie oznaczeń tras rowerowych (map, znaków itp.)
 • Paweł Pilawski FH-U-T PAWEŁ — przebudowa dróg i ścieżek leśnych
 • Zakład Stolarski Stanisława Szewczyka z Podgórzyna — wykonanie elementów małej architektury (słupków do znaków, tablice, stojaki na rowery, ławostoły, stojaki serwisowe, kosze na śmieci)
 • Robert Balcerek PUB BASTER z Zachełmia — nadzór inwestorski
 • Monika Onsowicz Agencja Artystyczno-Reklamowa MONALISSA z Jeleniej Góry — wykonanie materiałów promocyjnych
 • Bartek Wójcikiewicz zaprojektował logo trasy.

Dokumentację projektową przygotowała Agnieszka Mandziej, kierownik referatu inwestycji miejskich i gospodarki komunalnej.
W trakcie realizacji projekt prowadził Janusz Wnuczak, kierownik referatu inwestycji miejskich i gospodarki komunalnej wraz z Romualdem Malym, podinspektorem ds. inwestycji miejskich.
Całość nadzorowała Karolina Szalewska-Wrona, kierownik referatu projektów współfinansowanych i zamówień publicznych (UE).

Więcej informacji o projekcie.