×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nieruchomość na Turystycznej 20

Dzierżawa na okres 3 lat części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 426 m2, położonej przy ul. Turystycznej 20

Przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. Nowego Centrum (uchwała nr XIX/184/19 z 28 listopada 2019 r.) działka oznaczona jest symbolem MP.10 — tereny zabudowy pensjonatowej, z przeznaczeniem uzupełniającym: tereny zabudowy usługowej, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i parkingi.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: cele usługowe (20% powierzchni terenu) i na cele rekreacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (80% powierzchni terenu).
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Istniejące uzbrojenie: w zasięgu wody, gazu, energii i kanalizacji.
Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.
Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie centralnej, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, wyciągów i stoków narciarskich a także zieleni.

Część działki 557

Część działki 557

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę 2.000,- zł netto. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 30 grudnia 2022 r.