×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

V Krkonoších a Jizerských horách a také v okolních kotlinách – Jeleniogórské a Kamiennogórské, jsem se setkala se dvěma druhy umělců.

Jedni, jakoby ztraceni v čase, si hledají prostor uprostřed lesů a luk, na pahorcích Kopańce, Michałowic, Przesieky či Kwieciszowic, uprostřed hor Karpacze a Sklářské Poruby. Daleko od měst se asimilují v místní krajině a svým způsobem čerpají pokrm z tajemné minulosti tohoto regionu. Jejich umění je spojeno s valonskými hledači pokladů, alchymistickými objevy dávných sklářů, uměním bylinářů - léčitelů, myšlenkami mystiků a vizionářů nebo následuje myšlenky východních náboženství. Tito umělci v tichosti, soustředěni na poznání sebe sama a nerozlučně spjati s místem, tvoří svým uměním další stránky magické historie.

Druzí, fascinováni tempem současného života, neustále v běhu, aby stihli být vždy vepředu, objevují a budují nové světy a novou realitu. Svým uměním vytvářejí historii zcela novou, konstruují ještě neznámou budoucnost.

Přišli odjinud a už zde zůstali. Mají jednu společnou vlastnost – jsou aktivní při vytváření současné podoby regionu. Jsou animátory široce pojatého kulturního života, mají silný vliv na zdejší společnost, kterou se snaží vytrhnout od každodenních všedních témat. Tvoří velkou kolonii krkonošských a jizerských umělců. Lidé uvědomělí, aktivní, lidé, kterým se chce a kteří dovedou. Tvůrčím způsobem si osvojili náš region a realitu.

Každá z těchto lokalit si zaslouží titul umělecké kolonie, avšak získala jej pouze Sklářská Poruba. Vzhledem ke svým historickým uměleckým a literárním tradicím byla roku 2005 zapsána na seznam Evropských uměleckých vesniček Euro – Art. Avšak na rozdíl od jiných evropských lokalit, snad jen s výjimkou Kazimierze nad Wisłą, je nadále kolonií živou, kterou obývají aktivní a známí umělci, básníci a jiné osobnosti kultury. Proto se také ve Sklářské Porubě, nikoli v malebné Przesiece nebo kreativním Kopańci, nachází sídlo sdružení Nový mlýn, které sdružuje umělce z celého regionu, mj. malíře, sochaře, grafiky, tkalce, výrobce keramiky, ale také divadelníky, historiky umění a obyčejné sympatizanty.

Název sdružení souvisí s Mlýnem sv. Lukáše, tradičním sídlem Uměleckého sdružení sv. Lukáše ve Sklářské Porubě, které zde působilo ve 20. a 30. letech minulého století, a svým způsobem navazuje na jeho uměleckou tradici. Společným rysem obou sdružení je také fascinace horskou krajinou a potřeba neustále organizovat umělecké akce, zatímco rozdílů je tolik, kolik je členů sdružení.
Sdružení je velmi mladé, a proto hledá vlastní cesty, kudy se v budoucnu vydat. Intuitivně tvořené plány jsou obsaženy v heslovitých stanovách sdružení:

Prvořadým cílem činnosti sdružení je podporovat rozvoj kultury, umění, chránit kulturní dědictví a tradice a také podporovat evropskou integraci, rozvoj kontaktů a spolupráce mezi lidskými společenstvími.
Podrobné cíle:

  1. propagace dávných a současných děl uměleckého a kulturního prostředí působícího v okolí Jelení Hory, v Krkonoších a Jizerských horách,
  2. podpora rozvoje kultury v regionu, rozšiřování okruhu odběratelů,
  3. propagace myšlenky podpory umění,
  4. činnost směřující k integraci tvůrčích center,
  5. rozvoj materiální základny sloužící k umělecké tvorbě a vzdělávání,

V praxi to znamená především snahu o vzájemné poznání a stvoření reprezentativní síly, která by diskutovala s místními orgány o dalších osudech regionu, a také pokus o proměnu okolního světa v místo pro hodnotnější život.

Bożena Danielska - historička umění, vedoucí kustod, vedoucí pobočky Krkonošského Muzea ve Sklářské Porubě - Domu Carla a Gerharta Hauptmannů

ZOBRAZIT – Umělci Nového mlýna, tvůrci ze Sklářské Poruby.