×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Tarcza Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie

  • tel. 75 717 23 88
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • www.sp1szklarska.superszkolna.pl
  • Dyrektor: Justyna Kozik

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki uczy się kilkuset uczniów w 11 oddziałach szkolnych. W szkole działa również oddział przedszkolny. Od 2020 roku w szkole została utworzona klasa sportowa o profilu: szachy i brydż sportowy.

Szkołę, na tle innych placówek oświatowych wyróżnia:
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• bezpieczeństwo , przyjazność,
• dbałość  o dobro dziecka,
• tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwoju psychofizycznego, uczniów i wdrażania zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

W szkole stosuje się indywidualizację nauczania i wychowania poprzez odkrywanie i rozwijanie zdolności i zamiłowań. Szkoła stale podnosi poziom dydaktyczny  poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznych i programowych. Współdziała ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego. Kadra nauczycielska sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. W szkole pracuje dwa razy w tygodniu pielęgniarka, która okresowo bada uczniów. W szkole udzielana jest uczniom pomoc psychologiczna i pedagogiczna.

Uczniowie szkoły na co dzień mogą korzystać z:
• pracowni komputerowej
• bogato wyposażonych sal lekcyjnych
• biblioteki szkolnej dysponującej zbiorem ciekawych książek
• nowoczesnej sali gimnastycznej i ścianki do wspinaczki
• świetlicy szkolnej
• stołówki szkolnej
• nowoczesnej pracowni językowej
• placu zabaw
• boisk „orlik”

Wszystkie pomieszczenia klasowe mają dostęp do Internetu, wyposażone są w sprzęt multimedialny. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Korytarze szkoły są miejscem ekspozycji licznych zdjęć, prac uczniów oraz wystaw.
O  szkole mówi się, że jest przyjazną uczniowi. Wpływ na to ma realizowany program wychowawczy i profilaktyczny, jak również profesjonalizm pracujących tu nauczycieli i dobrze układająca się współpraca z Radą Rodziców.

Najważniejsze osiągnięcia szkoły:
• kwalifikacja przez MEN do grupy „Szkół Odkrywców Talentów” w 2011 r.
• 1 miejsce na najlepszy projekt w konkursie programu „Szkoła bez przemocy” za 2011 rok
• laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły” w 2012 r.
• wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Tesco dla szkół — zdrowo najedzeni” w 2013 r.
• tytuł bezpiecznej szkoły w ogólnopolskim konkursie: „Bezpieczna szkoła — bezpieczny uczeń” w 2013 r.
• tytuł finalisty akcji ”Ja i Ty — bezpieczni w szkole” MEN w 2013 r.
• certyfikat „Szkoła w ruchu” przyznany przez MEN w 2014 r.
• osiągnięcie finału ogólnopolskiego konkursu „Zachowaj równowagę” w 2015 r.
• certyfikat „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej” w 2016 r.
• wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w 2016 r.
• program edukacji poprzez szachy realizowany w klasach I-III od 2017 r.
• ogólnopolski certyfikat Szkoły Sportowych Talentów w 2018 r.
• ogólnopolski certyfikat Przedszkola Talentów przyznany oddziałowi przedszkolnemu w 2020 r.