Miasto Szklarska Poręba na podstawie złożonego wniosku otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 45 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Integracyjnym Żłobku Magiczny Świat Maluchów

Rządowy program MALUCH+ 2021 zwiększy dostępność miejsc opieki w żłobku, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższy standardy opieki. Na podstawie zawartej 24 czerwca 2021 roku umowy z Wojewodą Dolnośląskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 43 200 zł.

Zadanie dofinansowanie jest ze środków budżetu państwa.