×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Krkonoše jsou z přírodovědeckého hlediska neobvyklou a unikátní oblastí s nevyčíslitelnou geologickou hodnotou. Proto Krkonošský národní park a jeho ochranná zóna získaly certifikát „Národního geoparku” udělený ministerstvem životního prostředí.

Tímto certifikátem se zatím mohou pyšnit pouze dvě další, geologicky zajímavá místa v Polsku - Mužakovský vrásový oblouk a Hora sv. Anny. Zvlášť významné geologické objekty byly dosud zapisovány na Seznam světového dědictví UNESCO. Mezi nimi najdeme například Awers Rock v Austrálii, Cestu obrů v Severním Irsku nebo Velký kaňon v USA.

Avšak již několik let je vytvářena také Evropská síť geoparků. Vznik národního geoparku v Krkonoších je signálem pro všechny milovníky zajímavých tvarů litosféry, ale také pro turisty hladové po přírodních zajímavostech, že si v prostoru Krkonošského národního parku přijdou na své. Po vzoru jiných evropských geoparků může být i ten náš neobvyklým cílem výprav geoturistů.

Krkonoše jsou hory velmi staré. Různorodé geologické procesy, které mají na svědomí vznik tohoto pohoří, trvají již více než miliardu let. Krkonošský národní park je známý svým přírodním bohatstvím, avšak geologické a geomorfologické hodnoty Krkonoš jsou často opomíjeny. Zcela neprávem, neboť právě zde najdeme celou řadu jedinečných atrakcí neživé přírody, díky nimž k nám promluví geologická historie Krkonoš.

Tato historie ukrývá mnoho zajímavých příběhů. Při jejich objevování se ocitneme ve světě ledovců, nahlédneme do kotle s vroucím magmatem, zakusíme horké tropické klima a možná i trochu vymrzneme při putování arktickou tundrou…(více na stránkách KPN). Tyto zajímavosti najdete nejen na území samotného parku, ale také v jeho ochranné zóně, dosud jen málo poznamenané masovou turistikou.

Získaný status národního geoparku zdůrazňuje přírodní hodnotu Krkonošského národního parku a jeho ochranné zóny zejména pokud jde o abiotické prvky přírody. Součástí abiotického prostředí jsou: geologická podloží, profil terénu a dávné či současné morfogenetické procesy, klimatické podmínky, vody a půdy.

Tyto prvky podmiňují vývoj organického světa. Rozhodují také o podobě krajiny. Určitě stojí zato navštívit Krkonošský národní park a na vlastní oči se přesvědčit o přírodním bohatství tohoto regionu.
Díky tomu, že Krkonošský národní park a jeho ochranná zóna získaly status národního geoparku, není vyloučeno, že náš region bude v budoucnu zahrnut do Světové sítě geoparků vytvořené UNESCO.
Tekst: Anita Kaczmarska

 Více informací na stránkách Krkonošského národního parku