×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Mezinárodní lyžařské desatero, čili pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských tratích

 1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty
  Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval někoho jiného.

 2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy
  Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních (na dohled). Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě provozu.

 3. Volba jízdní stopy
  Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby neohrožoval lyžaře a snowboardistu, který jede před ním.

 4. Předjíždění
  Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovou vzdáleností, která ponechá předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.

 5. Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru
  Každý lyžař a snowboardista, který chce najet na lyžařskou sjezdovku, který se po zastavení chce opět rozjet dolů anebo pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru nahoru i dolu ujistit, že to může učinit bez dalšího ohrožení / nebezpečí jak pro sebe, tak i ostatní.

 6. Zastavení
  Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových stavech zdržoval na úzkých anebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co možná nejrychleji opustit.

 7. Výstup a sestup
  Lyžař a snowboardista, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky, musí používat okraj sjezdovky.

 8. Dbát na značky a na znamení
  Každý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a na signalizaci.

 9. Poskytování pomoci
  Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.

 10. Povinnost prokázat se
  Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, zda je odpovědný či ne, musí uvést v případě nehody své osobní údaje.

Akci"Bezpečná sjezdovka" připravilo Ministerstvo sportu a turistiky. Jejím cílem je zvýšit bezpečnost turistů během zimních výletů do hor a především je upozornit na zásady bezpečného chování na sjezdovce.

Akce se účastní také město Sklářská Poruba. Odbor propagace města nabádá správce sjezdovek k rozšiřování informací mezi turisty. Hlavní zásady bezpečného chování v horách a na sjezdovce jsou sepsány na plakátech, které dostanete v Turistickém informačním centru, ul. Jedności Narodowej 1a.

PLAKÁT