×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Krkonoše jsou pokryty nejhustší sítí turistických cest v Sudetech. Je vyznačeno několik set kilometrů pěších tras, nepočítaje cyklostezky a běžkařské tratě.
V Jizerských horách protínají turistické stezky nejzajímavější regiony, a vedou především k hlavním turistickým atrakcím.

Značení pěších tras

Základním prvkem polského turistického značení je obdélníková značka o rozměrech nejčastěji 15x9 cm, namalovaná olejovou barvou na viditelných místech. Skládá se z tří vodorovných pruhů – dvou vnějších bílých a jednoho prostředního v barvě turistické stezky. V závislosti na barvě prostředního pruhu rozlišujeme turistickou značku: 1) červenou; 2) modrou; 3) zelenou; 4) žlutou; 5) černou.

POZOR: Barva turistické trasy neoznačuje ani její délku, ani obtížnost. Obecně se červenou barvou značí hlavní trasy, černou zase tzv. spojky mezi jednotlivými trasami.


Značka začátku (konce) trasy; informuje, informuje, že v daném bodě začíná (nebo končí) turistická trasa

Základní značka; informuje, že je potřeba jít rovně

směrová šipka; informuje, že za značkou je potřeba odbočit ukázaným směrem

směrová šipka; informuje, že před značkou je potřeba odbočit ukázaným směrem