×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Členy sdružení Nový mlýn jsou: básníci, malíři, fotografové, sympatizanti a animátoři kultury a umění.
Z těch, kteří žijí ve Sklářské Porubě, je potřeba zmínit:

 • Janina Korpalová - fotografka, žena známého fotografa Jana Korpala (1916 -1977). Spolupracovala s manželem ve fotoateliéru ve Sklářské Porubě. Od roku 1977 je členkou Sdružení fotografů v Jelení Hoře a polské Federace ASF. Je autorkou nádherných fotografií krkonošské krajiny. Ve vlastním domě ve Sklářské Porubě má od roku 1998 galerii, v níž prezentuje vlastní a manželova umělecká díla. Je zakládající členkou sdružení Nový mlýn.

  Galerie umělecké fotografie Jana a Janiny Korpalových • Zbigniew Frączkiewicz – v letech 1965 -1971 studoval na Umělecké akademii ve Varšavě na Fakultě sochařství a získal diplom v pracovně Tadeusze Łodziany. Od roku 1989 žije ve Sklářské Porubě, kde se pokoušel vytvořit centrum tvůrčí práce v kamenolomu, vedl Galerii F (1990 -1999), organizuje sochařské plenéry.
  Tvoří monumentální sochy z kamene a železa. Je autorem jednoho z nejdůležitějších sochařských cyklů, jaké kdy vznikly v Polsku – Lidé ze železa (1984), pomníku obětí Lubina'82 (1991/92), sedmimetrové sochy Krista na Kříž milénia v Bolesławci (2000/1). Nejdůležitější výstavy: akce "Zemřelým lesům" instalovaná na Jizerských hrbech (1989), "Sakrální světská socha" ve výstavním centru v Jelení Hoře, "My z 20. století" (2004) ve vratislavské galerii "Avantgarda" a na Starém Rynku, "Sculpture Grande" (2004 a 2005) v galerii Art Faktory w Praze, "Traktorista" a "My z 20. století" - Industriáda Gliwice 2010, "Polská socha ve stínu Alp ve St. Urban" Švýcarko 2010.
  Zakládající člen sdružení Nový mlýn

  AUTORSKÁ GALERIE: www.zbignief.3d.pl • Zygmunt Trylański – horský průvodce, fotograf, od roku 1971 žije ve Sklářské Porubě. Fotografováním se zabývá od roku 1965, je členem Sdružení fotografů v Jelení Hoře a tvůrčích skupin Sektor, A-74, Gama 74, které působily v 70. a 80. letech. Je autorem několika individuálních výstav, účastníkem hromadných výstav. V letech 1976-1981 se účastnil 120 mezinárodních fotografických výstav, kde získal četná ocenění, z nichž nejdůležitější bylo Grand Prix Wenus 77. Nejčastěji fotografuje krkonošskou krajinu, akty a portréty. Zakládající člen sdružení Nový mlýn

  AUTORSKÁ GALERIE: www.tryzyg.pl • Beata Kornicka-Konecka - studovala na Státní vysoké škole plastických umění v Poznani na Fakultě malířství, grafiky a sochařství; v roce 1983 získala diplom z grafického projektování v pracovně Grzegorze Marszałka. Od roku 1994 žije ve Sklářské Porubě, kde vedla (…) spolu s manželem Centrum uměleckého vzdělávání a autorskou galerii KOKON.
  Známá je především svými kresbami, které jsou často inspirovány literárními motivy - Dekameronem, Rukopisem nalezeným v Saragosse nebo Alenkou v říši divů. Je autorkou cyklu kreseb mj. pro "Knihu Ducha hor" Carla Hauptmanna (2000), "Masky" (1999-2002), "Samota Boha" (2003). Své práce prezentovala na četných výstavách v Toruni, Włocławku, Wałbrzychu, Varšavě, Jelení Hoře, v New Yorku, v Německu, v České republice a v roce 2005 na retrospektivních výstavách v Městské galerii Arsenál v Poznani, Varšavě a Kamenné Hoře. Zakládající členka sdružení Nový mlýn • Janusz Konecki – malíř, grafik, kreslíř, absolvent Státní vysoké školy plastických umění v Poznani - Fakulty malířství, grafiky a sochařství; diplom z dílenské grafiky získal v roce 1983 u Tadeusze Jackowského. Od roku 1994 žije ve Sklářské Porubě, kde spolu s manželkou otevřel Centrum uměleckého vzdělávání a autorskou galerii KOKON. Svou tvorbu prezentoval na mnoha výstavách v Polsku, Německu a New Yorku. Je laureátem mnoha ocenění, účastníkem hromadných výstav, členem Mezinárodního sdružení přítel Mezzotinty v Gdaňsku. Zakládající člen sdružení Nový mlýn. • Agata Roszkiewiczová – malířka, básnířka, návrhářka bižuterie. Narodila se roku 1978 v Jelení Hoře. Studovala na umělecké akademii v Lodži, diplom získala v roce 2004 na Fakultě malířství u prof. Juliusza Narzyńského. Dodatek - litografie - u Jerzy Grabowského. V současné době zmizela ze Sklářské Poruby. Má velmi neklidného ducha a hodně cestuje.

 • Radosław Pelisiak - fotograf

  AUTORSKÁ GALERIE: www.foto.wszklarskiej.net • Piotr Lipiński – narozen roku 1954 v Chorzowě, od r. 1977 žije ve Sklářské Porubě. Od roku 1993 spolupracuje se soukromou televizí "AVAL" v Jelení Hoře jako reportér. V roce 1996 otevřel soukromé montážní studio "VIDEO FILM Piotr Lipiński".
  1996 a 1997 – filmová dokumentace Multimediálního festivalu elektronických hudebních forem "EL_IZERIE" ve Świeradowě
  1998 – dokumentační film z performance Divadla pohybu "Blattwerk" v Belgii
  Individuální výstavy fotografií: Świeradów, Berlín, Sklářská Poruba, Desná (Česko), Zhořelec

  AUTORSKÁ GALERIE: www.fotolipinski.com • Irena Gołąbová - malířka. Motto autorky: "čím více krásy si všímáme kolem sebe, tím jsme bohatší" soustřeďuje její pozornost na nejbližší okolí, na krajinu za oknem, na les, v němž bydlí, na přírodu a krajinu Sklářské Poruby, v níž se cítí šťastná. Díky malování cítí, že žije a jak sama říká: "bez své vášně by byla jako bez vzduchu".

  AUTORSKÁ GALERIE: www.malarstwo.olejne.karkonosze.eu.interia.pl • Agata Modzelewska - malířka, fotografka, grafička, od narození žije ve Sklářské Porubě. Její vášní jsou hory. Je lyžařskou instruktorkou a zároveň fotografkou. Na počátku své umělecké dráhy se věnovala kresbě, poté malířství, aby se nakonec toho všeho vzdala a propadla fotografii. Jejími nejoblíbenějšími tématy jsou reportáž a příroda.

  AUTORSKÁ GALERIE: www.agata.szklarska-poreba.tm.pl

Umělci, kteří nejsou členy sdružení:

 • Regina Włodarczyková - Puchałová – narozena v Nowogródku. Svá umělecká studia ukončila s vyznamenáním roku 1958 na Fakultě keramiky a skla Státní vysoké školy plastického umění ve Wrocławi u prof. Stanisława Dawského. Po ukončení studií začala pracovat ve Výrobně křišťálového skla „Julia” ve Sklářské Porubě jako návrhářka a hlavní specialistka na vzory. Měla velký vliv na vývoj průmyslových vzorů a zároveň hledala vlastní cesty seberealizace. Výsledkem její práce byla účast na více než 40 výstavách v celém Polsku, v zahraničí, individuálních výstavách, v mnoha soutěžích. Autorka získala také mnoho ocenění. Veškeré práce, vystavované doma i v zahraničí, byly vyrobeny ve sklárně „Julia”, se kterou umělkyně spolupracuje dodnes. Autorka od začátku pracovala spolu s manželem, Aleksandrem Puchałou. Do konce jeho života tvořili jedinečné autorské duo. Účastnili se stejných výstav a získávali stejná ocenění.

 • Grażyna Tereszkiewiczová – narozena roku 1967 v Jelení Hoře. V letech 1992 -1997 studovala na akademii umění na fakultě malířství a grafiky pod vedením prof. C. K. Kowalského. Po ukončení studií pracovala v regionální televizi TV Aval ve funkci vedoucí redakce, byla také autorkou a střihačkou. Je zakládající členkou Sdružení milovníků Egypta "Herhor" se sídlem ve Varšavě.

 • Tomasz Olszewski – umělecký fotograf. Od roku 1959 člen Polského svazu uměleckých fotografů. Vysokoškolské vzdělání získal ve Wrocławi – v oboru ekonomie a geografie. V letech 1953-1960 se účastnil několika desítek výstav v Polsku a čtrnácti zahraničních salonů. W roku 1968 získal Cenu Města Wroclawi v oboru fotografie. V letech 1960-1982 pořádal devět individuálních premiérových výstav. Také vydal dvě alba fotografií: „Wrocław starý a nový” a „Moje město”. Zároveň pracuje nad územními plány (Wrocław, Białystok, Jelení Hora) a připravuje fotografické podklady k jednotlivým rozhodnutím. V letech 1982-2000 pořádal individuální výstavu „Země vichrů a mlh” v Jelení Hoře, Bad Harzburg a Sklářské Porubě. Zajímá jej vizuální stránka společenských jevů, které fotografuje jako svébytné rysy daného období. Putování s fotoaparátem po lese bral vždy jako odpočinek od lidských záležitostí, proto se na jeho snímcích přírody objevuje člověk pouze jako štafáž.

 • Maciej Wokan – umělecký sochař

  AUTORSKÁ GALERIE: www.galeria-izerska.com