×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szklarskiej Porębie nie musi się obawiać tak bardzo galopującej inflacji i podwyżek cen energii. Dzięki siłowni słonecznej o mocy zainstalowanej niemal pokrywającej zapotrzebowanie placówki na prąd. Panele fotowoltaiczne na podwórku przedszkola nominalnie mają moc 49,6 kWP, przy zapotrzebowaniu nieco ponad 50 kW. Oczywiście to są wartości średnie, więc czasem pobór energii będzie większy, a czasem mniejszy. W okresie zwiększonej produkcji, a zmniejszonego zużycia, np. we wakacje, PS2 będzie mogło zarabiając na energii, gromadzić oszczędności na miesiące trudniejsze.

"To znaczna oszczędność dla miasta. Dzięki tej instalacji wydatki z miejskiego budżetu zauważalnie zmaleją", podkreśla wagę inwestycji Agata Skowrońska — Skarbnik Miasta.

Zabytkowy charakter budynku uniemożliwił pełne ocieplenie, a osadzenie głęboko w gruncie i zlokalizowanie kuchni w przyziemiu, wyeliminowało użycie gazu. Gaz jest bowiem cięższy od powietrza, więc przy wycieku niebezpieczeństwo jest zbyt wielkie. Wszystkie urządzenia muszą być zasilane energią elektryczną. Tymczasem użytkownikami budynku są dzieci — trudno na maluchach oszczędzać.

"Budynek przedszkola najbardziej ze wszystkich miejskich placówek potrzebował takiej instalacji", zauważa Janusz Wnuczak z Referatu Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej. "Jest to o tyle korzystne przedsięwzięcie, że niewiele kosztowało miasto", dodaje kierownik referatu.

Umowa z wykonawcą, spółką EN2 z Marek k. Warszawy, opiewała na kwotę 224 250,50 zł, nadzór inwestorski kosztował 5 535 zł, a niewielki koszt to tablica informacyjna o projekcie. Z tego miasto poniesie wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, a oszczędności w skali lat — kluczowe elementy instalacji mają 25 lat gwarancji na uzysk energetyczny nie niższy niż 84,8 % mocy nominalnej — będę ogromne. Dlaczego tylko kilka tysięcy złotych wyda Szklarska Poręba?

Panele fotowoltaiczne na podwórku przedszkola

Ponieważ 224 083 zł to dofinansowanie z projektu RPDS.03.01.00-02-0004/21 pn. BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW KARKONOSKIEGO KLASTRA ENERGII. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie o tyle ciekawe, że partnerskie — w ramach Karkonoskiego Klastra Energii. Liderem jest Gmina Stara Kamienica, a pozostałymi partnerami, obok Szklarskiej Poręby są: Miasto Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Janowice Wielkie oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach i Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz z Bukowca.

Celem nadrzędnym nie jest osłona przed kryzysem energetycznym. To bonus jaki partnerzy uzyskali w toku realizacji. Można rzec, że projekt idealnie wpisał się w trudny moment, dając ulgę samorządowi. I choć oszczędności są szalenie istotne, to najważniejszym celem budowy instalacji energetycznych na kluczowych budynkach użyteczności publicznej, jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji. Zwiększenie udziału zielonych źródeł w produkcji energii na obszarze objętym KKE, wydatnie się temu przysłuży. W wyniku realizacji projektu powstanie aż 38 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 1,31 MWe. Kolejnych 5 jednostek wytwarzać będzie z OZE energię cieplną o łącznej mocy 0,26 MWt. W sumie wszystkie te instalacje umożliwią w skali roku produkcję zielonej energii elektrycznej o łącznej mocy 1335,45 MWht oraz produkcję energii cieplnej — 337,93 MWht.
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że projekt wydatnie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2 o 1130,56 ton równoważnika CO2/rok. Projekt jest o tyle korzystny dla podmiotów partnerskich, że niemal 7/9 wydatkowanych kwot to dofinansowanie z funduszów unijnych: całkowita wartość wynosi 9126078,73 zł, a dofinansowanie UE 6 931 054,33 zł.

Panele fotowoltaiczne na podwórku przedszkola dofinansowane w ramach RPDS.03.01.00-02-0004/21