×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Władze państwa zaostrzyły zasady bezpieczeństwa mające nas WSZYSTKICH UCHRONIĆ przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Obywatele miasta, mieszkańcy Szklarskiej Poręby!

Apelujemy: POZOSTAŃCIE W DOMACH!

Jeśli nie musicie iść do pracy, nie musicie iść po żywność i sprawunki niezbędne do życia — pozostańcie w domach.

Jeśli nie musicie wyjść do bliskiej osoby potrzebującej pomocy — pozostańcie w domach.

Jeśli nie musicie wyjść do lekarza lub apteki — pozostańcie w domach.

Jeśli nie musicie wyprowadzić zwierzęcia domowego — pozostańcie w domach.

Jeśli nie musicie wziąć udziału w pożegnaniu bliskiego zmarłego — pozostańcie w domach.

Jeśli nie musicie załatwić bardzo ważnej i pilnej sprawy w urzędzie, banku, na poczcie bądź innej usługi — pozostańcie w domach.

Jeśli nie musicie przemieszczać się autobusami — nie róbcie tego.

Kiedy musicie wyjść z domu — idźcie sami. Jeśli musicie komuś towarzyszyć — idźcie tylko parami. Zachowujcie dystans wobec innych.

Nie skupiajcie się w grupy większe niż dwie osoby. Pogrzeby celebrujcie tylko w gronie pięciu najbliższych osób.

Możecie odwiedzać najbliższą rodzinę, zwłaszcza osoby potrzebujące wsparcia. Czyńcie to odpowiedzialnie i ostrożnie.

Nie gromadźcie się na spotkaniach towarzyskich. Na to przyjdźcie czas.

---

Zasady zachowania oraz odpowiedzi znajdziecie na rządowej stronie Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Akt prawny wprowadzający nowe zasady: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Wyjaśnienie do Rozporządzenia:
art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny
Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.