×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Praca nad strategią kultury w mieście idzie pełną parą

Kolejne spotkanie — warsztat strategiczny odbył się w czwartkowe popołudnie 24 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Swój czas i zaangażowanie poświęcili mieszkańcy Szklarskiej Poręby, artyści, przedstawiciele kultury, oświaty, przedsiębiorców, organizacji NGO i urzędnicy samorządowi. Patrząc na frekwencję można śmiało wysnuć wnioski, że kultura w naszym mieście nie jest nam obca.

Na początek dr Andrzej Raszkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze przedstawił wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w okresie wakacyjnym wśród mieszkańców i turystów. Z ankiet wynika, że jesteśmy społecznością świadomą potencjału kulturowego regionu i zgodną co do tego, że kultura w życiu każdego z nas jest, a przynajmniej powinna być, ważna.

Po wstępie prezentującym w liczbach nastroje społeczne, uczestnicy spotkania intensywnie pracowali przez kolejne trzy godziny. W czterech grupach roboczych, opierając się o analizę SWOT, wskazywali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla sektora kultury w Szklarskiej Porębie. Budujące jest to, że wszystkie cztery grupy wypracowały takie same bądź podobne wnioski. Kolejnym zagadnieniem było drzewo problemu — określenie problemu w zakresie kultury, wskazaniu przyczyn i skutków.

  • Hits: 314
  • Hits: 275
  • Hits: 268

Zakres pracy był dosyć obszerny, dlatego zabrakło nieco czasu na określenie celów strategicznych, a ponieważ uczestnicy pod koniec warsztatu dawali sygnały zmęczenia burzą mózgów, zaplanowaliśmy kolejne spotkanie.

Załoga MOKSiAL-u dziękuje wszystkim przybyłym za duże zaangażowanie w tworzenie nowej kultury w mieście, poświęcenie czasu, za pomysły, wymianę myśli, refleksje i konstruktywne komentarze. Moc jest w grupie, a potencjał społeczny został dobitnie podkreślony w mocnych stronach SWOT.

Wszystkich którzy byli oraz tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w warsztatach, zapraszamy na kolejny, planowany na listopad. Będziemy pracować nad celami strategicznymi i operacyjnymi.
Efekty pracy po każdym warsztacie zostaną spisane i opublikowane, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać, ale i też wnieść swoją kulturalną cegiełkę.

Źródło: MOKSiAL