×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Regulamin odpłatnego korzystania z powierzchni reklamowej w internetowym serwisie miejskim www.szklarskaporeba.pl

1. Miasto Szklarska Poręba udostępnia odpłatnie, niewyłącznie powierzchnię reklamową na stronach internetowego katalogu ofert NOCLEGI, dostępnego pod adresem internetowego serwisu miejskiego SzklarskaPorbeba.pl.

2. Z ww. powierzchni reklamowej mogą korzystać jedynie podmioty gospodarcze działające legalnie na obszarze Szklarskiej Poręby.
Jeden podmiot gospodarczy ma prawo do emitowania jednocześnie 1 reklamy.

3. O przyznaniu powierzchni reklamowej podmiotowi gospodarczemu, decyduje kolejność zgłoszeń do Referatu Promocji Miasta, po publicznym ogłoszeniu (poprzez stronę internetową lub newsletter) wolnej powierzchni reklamowej.

4. Jeden podmiot gospodarczy może skorzystać z powierzchni reklamowej 1 raz w ciągu 12 miesięcy. Na kolejny okres (min. 3 miesiące) ten sam podmiot gospodarczy może wykupić powierzchnię reklamową wyłącznie w przypadku braku chętnych innych podmiotów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z powierzchni reklamowej na stronie Miasta. Po zwolnieniu się miejsca, podmioty korzystające z reklamy do tej pory, będą brane pod uwagę w ostatniej kolejności. Po upływie kolejnych 12 miesięcy podmioty te, będą traktowane jak wszystkie pozostałe.

5. Powierzchnię reklamową można wykupić na okres:
    • 3 miesięcy
    • 6 miesięcy
    • 9 miesięcy
    • 12 miesięcy

6. Czas emisji reklamy liczony jest w miesiącach kalendarzowych.

7. Opłata za korzystanie z powierzchni reklamowej wynosi 166,66 zł brutto w wymiarze miesięcznym.

8. Zawarcie umowy pomiędzy Miastem a podmiotem gospodarczym-reklamodawcą musi nastąpić co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem emisji reklamy.

9. Bez względu na zapisane w umowie terminy, emisja reklamy nastąpi dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty wskazanej w umowie za korzystanie z powierzchni reklamowej. Decyduje o tym data wpływu środków na rachunek bankowy Miasta wskazany na fakturze.

10. Reklama emitowana jest w module reklamowym o wymiarach 1250×400 px.

11. Powierzchnia reklamowa jest współdzielona. Moduł emituje jednocześnie 10 kreacji reklamowych.

13. Reklamy emitowane są poprzez rotowanie losowe.

14.Czas ekspozycji jednej reklamy wynosi 6 sekund. Po tym czasie zostanie wyświetlona inna (wskazana losowo) reklama, spośród zbioru 10.

15. Kreację reklamy (plik graficzny) przygotowuje samodzielnie reklamodawca wg poniższej specyfikacji i przesyła na adres Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

16. Specyfikacja pliku:
    • wymiary nie mogą przekraczać 1250 pikseli boku dłuższego oraz 400 pikseli boku krótszego w orientacji poziomej
    • format zapisu pliku — wyłącznie JPG.

17. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, aktywny odnośnik do adresu URL będzie kierował ruch do strony oferty podmiotu gospodarczego w katalogu NOCLEGI w serwisie miejskim.

18. Treść reklamy musi być zgodna z prawem.

19. Zawierając umowę na emisję reklamy reklamodawca oświadcza, że przekazana do emisji reklama nie narusza czyichkolwiek praw, a w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.

20. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i obraz umieszczany w reklamie. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych, bądź naruszenia innych przepisów prawa, Miasto będzie je natychmiast kierowało do reklamodawcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treść i przekaz reklamy. Reklamodawca przejmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni Miasto od odpowiedzialności.

21. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Miasta Szklarska Poręba.

Szklarska Poręba, 1 lipca 2020