×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

Szklarska Poręba wśród trzech miast o najczystszym powietrzu.Polski Alarm Smogowy przeanalizował dane z roku 2016 zebrane przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na liście miast z najgorszym powietrzem znaleźli się smogowi recydywiści, tradycyjnie zajmujące czołowe miejsca, ale pojawiły się również miasta z uznawanego za czyste Pomorza. Szklarska Poręba znalazła się po drugiej stronie tej listy, wśród miast o najczystszym powietrzu.

Jak już informowaliśmy w artykule Szklarska Poręba - tu się oddycha!, w okresie od 14-01-2016 do 15-12-2016 przy ul. 1 Maja 32 zlokalizowana była stacja monitorująca jakość powietrza w naszym mieście.

Jak wynika z otrzymanych od Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyników pomiarów ze stacji monitorującej powietrze, w okresie pomiarów nie zanotowano ani razu przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. Tym samy można śmiało stwierdzić, że zjawisko smogu w Szklarskiej Porębie nie występuje.

Potwierdzają to dane z zestawienia przygotowanego przez Polski Alarm Smogowy, a pochodzące ze wszystkich stacji pomiarowych w Polsce i ujmujące rok 2016. Jak wynika z w/w zestawienia, Szklarska Poręba jest na trzecim miejscu, po Gdyni i Sopocie, pod względem najniższego stężenia średniorocznego pyłu PM10.

Stacje pomiarowe o najniższym stężeniu średniorocznym pyłu PM10 (poza stacjami pozamiejskimi)

  1. Gdynia - 15.4 µg/m3
  2. Sopot – 16.7 µg/m3
  3. Szklarska Poręba - 18.3 µg/m3
  4. Słupsk - 19.2 µg/m3
  5. Suwałki - 19.2 µg/m3
  6. Białystok - 19.8 µg/m3
  7. Ożarów - 19.9 µg/m3
  8. Tczew - 20.0 µg/m3
  9. Gdynia - 20.7 µg/m3
  10. Szczecin - 22.2 µg/m3

Więcej o zestawieniu pomiarów przeczytacie na stronie polskialarmsmogowy.pl.

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

najniższym stężeniu średniorocznym pyłu PM10