×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił w dniu 28.04.2017 r. nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

Beneficjentami końcowymi programu mogą zostać osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

  • Kotły gazowe;
  • Kotły na olej lekki opałowy;
  • Piece zasilane prądem elektrycznym;
  • Kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
  • Kotły na (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
  • Włączenie do sieci cieplnych;
  • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

W związku z powyższym Burmistrz Szklarskiej Poręby prosi wszystkich zainteresowanych chcących zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Szklarskiej Poręby w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie: ul. Granitowa 2, w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 075 75 47 737.

DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składanym do WFOŚIGW we Wrocławiu.

Deklaracja do pobrania [67.61 KB]
Program do pobrania [500.86 KB]