×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Od 2 sierpnia do 20 września 2021 r. z 5 nieruchomości w Szklarskiej Porębie usunięto 8,354 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt operacji wyniósł 14293,15 zł.

Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz z dotacji ze środków budżetu powiatu karkonoskiego.

Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Szklarska Poręba w 2021 r. zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a przedsiębiorstwem Logistyka Odpadów. Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Wykonawca został wybrany na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Szklarska Poręba nr 0050.509.2021 z 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.