×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Szklarska Poręba w 2021 r.

Od 02 sierpnia do 20 września 2021 r. usunięto z 5 nieruchomości w Szklarskiej Porębie 8,354 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt operacji wyniósł 14 293,15 zł.
Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz z dotacji ze środków budżetu powiatu karkonoskiego.
Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Szklarska Poręba w 2021 r. zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a przedsiębiorstwem Logistyka Odpadów. Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Wykonawca został wybrany na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Szklarska Poręba nr 0050.509.2021 z 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.