×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Szklarska Poręba w 2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego przedstawiające projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i celowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Obwieszczenie
Uchwała zarządu województwa

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne

Harald Weber / źródło: Wikipedia

Zadanie pn.

USUWANIE WYROBÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA w 2019 r.

zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Komunikaty po przekroczeniu poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Podkategorie