×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wystartował nabór na wnioski w konkursach na dla organizacji pozarządowych

Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR zaprasza do składania wniosków na granty dla organizacji pozarządowych. Ogłoszono pięć konkursów w zakresie: edukacji, dziedzictwa kulturowego, wydarzeń Festiwalu Ducha Gór, promocji regionu oraz niekomercyjnych inwestycji. Granty od 20-50 tys. zł na 1 grant.

Nowe nabory do 2 grantów:

• 7/2019/G — Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Pula środków 300.00 zł, minimum 7 grantów, maksimum po 42.857,15 zł/1 grant.

• 8/2019/G — Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem — Kraina Ducha Gór.
Pula środków 300.000 zł, minimum 6 grantów, maksimum po 50.000 zł/1 grant.

Ponadto zostały ogłoszone nabory uzupełniające do 3 grantów:

• 4/2019 — Włączenie społeczne poprzez realizacje Festiwalu Ducha Gór.
Pula środków 180.000 zł, minimum 6 grantów, maksimum po 30.000 zł/1 grant.

• 5/2019 — Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.
Pula środków 80.000 zł, minimum 4 granty, maksimum po 20.000 zł/1 grant.

• 6/2019 — Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Pula środków 140.000 zł, minimum 7 grantów, maksimum po 20.000 zł/1 grant.

Ważne informacje:
1. Organizacja pozarządowa aby wnioskować o grant, nie może prowadzić działalności gospodarczej, bądź musi posiadać oddział / jednostkę, które nie prowadzą dz. gospodarczej.
2. Granty udzielane będą wyłącznie na wydarzenia / akcje NOWE; niemożliwe jest dofinansowanie istniejących wydarzeń.

Szczegóły w ogłoszeniach.