×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo DUCHA GÓR ogłosiła zasady konkursów na granty

1. Włączenie społeczne poprzez realizacje Festiwalu Ducha Gór

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G z 28.2.2019 r
Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Szczegóły

2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G z 28.2.2019 r
Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Szczegóły

3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G z 28.2.2019 r.
Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Szczegóły

Zapraszamy do składania wniosków.