×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

LGD Partnerstwo Ducha Gór realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działanie LEADER. Udzielamy wsparcia na działania realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wsparcie mogą uzyskać osoby lub podmioty mieszkające lub zarejestrowane na obszarze gmin partnerskich: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba. Wniosek w ramach ogłoszonych konkursów mogą złożyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – bezzwrotna premia – 80.000 zł. – pula wolnych środków 320.000  zł. (konkurs II poł. 2017) oraz pula wolnych środków 800.000 zł. (konkurs I poł. 2018)
  • Rozwój firmy – refundacja do 300.000 zł., pula wolnych środków 600.000 zł. (konkurs I poł. 2018)

Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych:

  • Konkurs otwarty – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową – refundacja do 300.000 zł.; pula środków 2 100 000 zł. (II poł. 2017 r.)
  • Granty dla organizacji – Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór – max kwota wsparcia 25 tys. zł. dla 1 grantu; pula środków 300 000 zł. (II poł. 2017 r.)
  • Granty dla organizacji – Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego – max kwota wsparcia 20 tys. zł. dla 1 grantu; pula środków 200 000 zł. (II poł. 2017 r.)
  • Granty dla organizacji – Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu – max kwota wsparcia 20 tys. zł. dla 1 grantu; pula środków 200 000 zł. (II poł. 2017 r.)
  • Granty dla organizacji – Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór - max kwota wsparcia 50 tys. zł. dla 1 grantu; pula środków 300 000 zł. (I poł. 2018 r.)
  • Granty dla organizacji – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową -  max kwota wsparcia 42 tys. zł. dla 1 grantu; pula środków 300 000 zł. (II poł. 2018 r.)

Zapraszamy na spotkania informacyjne, doradztwo w biurze LGD oraz do kontaktu telefonicznego. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na naszej stronie: www.duchgor.org

Najbliższe spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zostały zaplanowane w czerwcu 2017 – podczas spotkań zostaną podane szczegóły dotyczące warunków udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów.