×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 Projekt Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów.

Projekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie

Dofinansowanie - Program ASOS 2014-2020

W ramach projektu odbędzie się:

 1. 1 konferencja - rozpoczynająca tworzenie Rad.
 2. 1 debata w zakresie tworzenia Rad Senioralnych lub Forum Seniorów w każdej gminie i dla powiatu, łącznie 10 debat.
 3. 30 spotkań w animacyjnych celu przygotowania procesu tworzenia i działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Forum Seniorów (3 spotkania w każdej gminie/mieście).
 4. odbędzie się kilka wydarzeń promujących i inaugurujących działanie Rad Senioralnych lub Forum Seniorów w każdej gminie (dofinansowanych w ramach projektu).
 5. 1 wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
 6. Powstanie strona www rad i forum seniorów.
 7. Powstanie publikacja o utworzonych radach i forum.
 8. Powstaną 2 publikacje prasowe o aktywnych środowiskach seniorów.

W wyniku tych działań powstanie:

 1. 9 Gminnych Rad Senioralnych oraz 1 Powiatowa Rada Senioralna lub Forum (łącznie 10 Rad lub Forum).
 2. 10 wstępnych strategii wobec seniorów, wypracowanych i skonsultowanych społecznie podczas spotkań animacyjnych, które mogą być podstawą do dalszych działań lub strategii na rzecz osób starszych.

Zapraszamy do współpracy:

 1. Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
 2. Środowiska senioralne nieformalne.
 3. Organizacje senioralne.

Obszar działania projektu: powiat jeleniogórski
Czas działań w projekcie: 01.07-31.12.2016 r.

Informacja do pobrania [299.35 KB]

Projekt Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów.