×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szklarska Poręba na lata 2016-2023

na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji z dnia 3 lipca 2015r. oraz na podstawie uchwały nr XIV/159/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej z dnia 24 września 2015 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szklarska Poręba na lata 2016 — 2023
W dniach od 19 sierpnia 2016 r. 5 września 2016 r. w Referacie Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, przy ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba w godzinach od 9" do 15".

Projekt programu będzie również zamieszczony do wglądu na stronie: www.szklarskaporeba.bip.net.pl.

Uwagi do wyłożonego dokumentu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Szklarska Poręba, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2016r.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI do pobrania [1.8 MB]