×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego przy ul. 11 Listopada 2 w Szklarskiej Porębie

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-20, Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Podziałanie 3.3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia ZIT AJ”

Umowa na dofinansowanie została zawarta 28 sierpnia 2022 r.

Cała wartość projektu wynosi 2 073 350 zł
Dofinansowanie — 1 279 734,85 zł