×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Program PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Miasto Szklarska Poręba w ramach konkursu na grant PPGR wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU wsparła jednego ucznia kwotą 2,5 tys. zł, za który został zakupiony laptop.
Program obejmował uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których członkowie rodziny pracowali w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej programem PPGR.