×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie

Klasyfikacja: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AJ

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba

Okres realizacji projektu: 30.6-28.12.2017

Całkowita wartość projektu: 653.607,82 PLN

Kwota dofinansowania: 336.481,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie.

Cele szczegółowe projektu:
• wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie Gminy Szklarska Poręba i obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych w Gminie Szklarska Poręba poprzez zmniejszenie emisji CO2 budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie,
• poprawa jakości powietrza w Gminie Szklarska Poręba poprzez obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10,
• zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie,
• obniżenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie.

Wymierne wartości dla celów szczegółowych:
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 49,62 (tony ekwiwalentu CO2/rok),
• całkowita redukcja CO2: 53%,
• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 721,96 GJ/rok,
• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach: 246.949,60 kWh/rok, tj. redukcja o 53%,
• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 237.405,56 kWh/rok, tj. redukcja o 53%,
• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 36,88 MWh/rok, tj. 61%.

Biuro projektu: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, Referat Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych, tel. 757 547 728, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..