×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Szklarska Poręba wraz z Albrechticami w Górach Izerskich realizuje wspólny projekt zagospodarowania turystycznego Gór Izerskich poprzez budowę platform i wież widokowych.

Nazwa: Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach
Cel: Zwiększenie odwiedzalności polsko-czeskiego pogranicza w Euroregionie Nysa poprzez wykorzystanie potencjału Gór Izerskich i zachodniej części Karkonoszy
Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Partner wiodący: OBEC Albrechtice v Jizerských horách
Partner: Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA — POLSKA

pl-cz2014 20

Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach
Program współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Nr rej.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001839 

 

Głównym celem jest zwiększenie ruchu turystycznego we całym wspólnym subregionie przygranicznym. Aby to osiągnąć wykorzystywany jest potencjał Gór Izerskich oraz zachodnich Karkonoszy — znaczący zasób przyrodniczy. Skutkiem będzie wydłużenie czasu pobytu turystów na polsko-czeskim pograniczu.
Partnerzy projektu budują nowe atrakcje turystyczne, wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną, zachęcającą turystów z obu stron granicy do odwiedzin Gór Izerskich i zachodnich Karkonoszy także poza sezonem zimowym.

Cel szczegółowy osi priorytetowej zostanie osiągnięty poprzez:
1) budowę 5 platform w punktach widokowych Szklarskiej Poręby
2) budowę nowej wieży widokowej w Albrechticach w Górach Izerskich,
3) przebudowę wieży widokowej na wzgórzu Tanvaldský Špičák

Punkt widokowy naprzeciw zabytkowego dworca kolejowego z 1902 r. Oferuje znaczne walory krajobrazowe z widokiem na Karkonosze, centrum Szklarskiej Poręby oraz na Wysoki Kamień (1058 m n.p.m.) w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich. Przepiękna panorama wita przybywających do Szklarskiej Poręby koleją, także turystów z Rep. Czeskiej.
Zakres prac obejmuje budowę platformy widokowego wraz z elementami małej architektury, przebudowę odcinka ciągu pieszego, budowę 24 miejsc postojowych, wykonanie schodów terenowych i traktu pieszego, budowę oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.

Punkt widokowy na grupie skalnej Karczmarz w centrum Szklarskiej Poręby. Miejsce oferuje przepiękną panoramą na górującą nad miastem Szrenicę (1362 m n.p.m.) w Śląskim Grzbiecie Karkonoszy.
Zakres prac obejmuje budowę dwóch platform widokowych oraz montaż elementów małej architektury.
Dojście do punktu widokowego od drogi krajowej nr 3 / drogi międzynarodowej E65 wiodącej do Rep. Czeskiej — głównej ulicy Szklarskiej Poręby, zapewni wykonany odcinek traktu pieszo-rowerowego o długości 120 m. Odcinek częściowo przebiega śladem historycznego traktu komunikacyjnego objętego ochroną konserwatorską. Przełożenie bruku na nową podbudowę ograniczoną krawężnikami poprawi estetykę i bezpieczeństwo. Wraz z pozostałym odcinkiem wyłożonym kamienną kostką brukową oświetlony będzie latarniami parkowymi (LED).

Punkt widokowy nad zakrętem szosy nr 358 Szklarska Poręba—Świeradów-Zdrój zwanym Zakrętem Śmierci. Zlokalizowany na grupie skalnej nad łukiem o kącie 180o wybudowanym w 1938 r. na Drodze Sudeckiej. Oferuje widoki o dużych walorach na Karkonosze, Kotlinę Jeleniogórską, a nawet Rudawy Janowickie. Jest popularnym celem wycieczek zwiedzających Szklarską Porębę i okolicę.
Zakres prac obejmuje odtworzenie trzech tarasów widokowych, odtworzenie schodów terenowych, montaż elementów małej architektury.

Punkt widokowy Złoty Widok na okazałym progu skalnym nad doliną rzeki Kamiennej. Oferuje widoki na północną panoramę Karkonoszy. Miejsce odwiedzane było przez polsko-czeskiego malarza Wlastimila Hofmana, mieszkającego w l. 1947-70 w pobliskim domu zwanym dziś Wlastimilówką.
Zakres prac obejmuje modernizację platformy widokowej, modernizację schodów terenowych, montaż elementów małej architektury.

Punkt widokowy na Zbójeckich Skałach w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich. Platforma widokowa nawiązuje do tradycji miejsca, bowiem przed 1934 rokiem stała tu drewniana wieża widokowa. Punkt widokowy znajduje się przy ścieżce przyrodniczej po obszarach NATURA 2000 wytyczonej w 2013 r.
Zakres prac obejmuje budowę platformy widokowej, montaż elementów małej architektury.

Wieża widokowa na Světlým vrchu w Albrechticach w Górach Izerskich o wys. 22,2 m z drewna klejonego. Zaprojektowana na podstawie regularnego ośmiokąta, z wewnętrzną klatką schodową i spiralnymi schodami. Przez Jasny Wierch przebiega zielony szlak turystyczny, a opodal znajduje się wiele innych atrakcji turystycznych. Platforma widokowa wieży o średnicy 6,5 m, z barierką przymocowaną do legarów przypomina ptasie gniazdo.
Nowa ścieżka prowadząca do wieży widokowej poprowadzona jest na istniejącej już drodze leśnej. Jest odnogą pobliskiego zielonego Szlaku Grzbietowego wiodącego do pomnika techniki Przerwanej Zapory, a dalej do przejścia granicznego CZ-PL Jizerka—Orle. Droga o łącznej długości 185 m na wierzchołek Jasnego Wierchu oczyszczona z drobnego drzewostanu i utwardzona zachowuje szerokość 3 m. Warstwy podłoża wzmocnione kruszywem, a także zagęszczenie  i odwodnienie oraz wzmocnienie nawierzchni lokalnym kruszywem stosowanym do naprawy nawierzchni dróg, umożliwia wygodny ruch pieszy i rowerowy.

Wieża widokowa na Tanvaldskim Špičáku to kamienna budowla z 1909 roku.
Zakres prac obejmuje remont i przebudowę dachu, modernizację galerii widokowej, w tym barierek i betonowych płyt; modernizację wewnętrznych drewnianych schodów i podestów, a także wymianę na nowe okien; oczyszczenie kamiennego muru, jego naprawę i nowe fugi. Partner Tělovýchovná jednota Bižuterie — władająca obiektem, odpowiedzialna jest za umieszczenie na placu przed wieżą 5 przyrządów dla dzieci: m. in. huśtawek. To zapewnia dostosowanie infrastruktury dziedzictwa kulturowego do nowoczesnej oferty turystycznej, a dzięki temu powiększa grono potencjalnych odwiedzających wieżę, poprzez podniesienie jej atrakcyjności wśród rodzin z dziećmi, które chętniej odwiedzają podobne obiekty jeśli mają one coś do zaoferowania dzieciom.

Udział finansowy partnerów i dotacje

OBEC Albrechtice v Jizerských horách
Wydatki całkowite: 219 810,83 €
Dotacja z EFRR: 186 839,20 €
Dotacja z budżetu państwa: 10 990,54 €

Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s.
Wydatki całkowite: 117 391,52 €
Dotacja z EFRR: 99 782,79 €
Dotacja z budżetu państwa: 5 869,57 €

Miasto Szklarska Poręba
Wydatki całkowite: 975 673,80 €
Dotacja z EFRR: 829 322,73 €
Dotacja z budżetu państwa: 0,00 €