×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY MIASTA SZKLARSKIEJ PORĘBY - wchodzimy na wyższy poziom

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY MIASTA SZKLARSKIEJ PORĘBY to program realizowany na terenie naszej gminy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Miasto Szklarska Poręba wraz z partnerem zarządzającym – Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, zaproponowało mieszkańcom podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych dla min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych. Zostanie zrealizowany od 11 lutego do 31 października br., a wartość projektu, w pełni finansowanego przez Unię Europejską, wynosi 84.000,00 zł.

Realizacja programu przyczyni się do osiągnięcia i nabycia przez mieszkańców:
1. kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK;
2. umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i bardziej zaawansowanych;
3. trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.