×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Budynek Socjalny już gotowyW Szklarskiej Porębie zakończyła się budowa domu wielorodzinnego. Obiekt z 15 mieszkaniami socjalnymi stanął przy ulicy Waryńskiego.

Parterowy dom przypomina nieco układankę modułową. To budynek o powierzchni zabudowy 514 m2. Znalazło się w nim 13 mieszkań jednopokojowych oraz dwa dwupokojowe. Każdy z lokali wyposażony jest w kuchnię, łazienkę oraz osobne wejście. Koszt inwestycji zamknął się w 1,7 mln złotych z czego 1,1mln to środki własne a pozostała część pochodziła z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawcą inwestycji była  firma Stolbrat z Gryfowa Śląskiego.

- To kolejny etap programu w którym staramy się aktywizować politykę mieszkaniową Szklarskiej Poręby. Gospodarka mieszkaniowa byla przez lata bolączką naszego miasta dlatego zasób mieszkaniowy miasta jest  ograniczony a z drugiej strony mamy zobowiązania wobec mieszkańców. Dlatego już dziś rozpoczynamy planowanie budowy kolejnego budynku socjalnego. Jest też pomysł aby na bazie dawnego WOP-u, odbudować jeden z budynków z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. - mówi burmistrz Mirosław Graf.

W nowowybudowanym budynku socjalnym zostaną zakwaterowane osoby i rodziny, które potrzebują wsparcia i które jednocześnie były aktywne w kwestii poprawy swoich warunków życiowych. Przede wszystkim wymogiem było regularne wnoszenie opłat i nienaganna opinia w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Zwykło się przyjmować, że mieszkania socjalne są dla osób, które już nie mają środków do życia, a często też są z marginesu społecznego. Takie postrzeganie sprawy jest bardzo uproszczone i nieprawdziwe. - wyjaśnia burmistrz. W przypadku ustalania przydziałów na nowo wybudowane mieszkania, bardzo ważnym kryterium, jest osiąganie przez ubiegającego się o najem minimalnego dochodu, który pozwoli najemcy na utrzymanie lokalu (dochód przewyższający szacowane koszty czynszu i opłat eksploatacyjnych).

Jest również grupa osób, która zajmuje mieszkania komunalne (o wyższym metrażu przypadającym na jednego członka rodziny), których nie stać na ich utrzymanie, ale jednocześnie kryterium dochodowe pozwala im na utrzymanie nowo wybudowanych mieszkań socjalnych. Te osoby dostaną propozycję przekwaterowania Opuszczone mieszkania komunalne, których najemcy trafią do nowo powstałych lokali socjalnych zostaną albo zasiedlone nowymi rodzinami, których kryteria dochodowe pozwolą na ich utrzymanie, a w sytuacji jeśli są to ostatnie mieszkania należące do miasta we wspólnotach mieszkaniowych, zostaną one wystawione na sprzedaż.

W budynku przy ulicy Waryńskiego jeden dwupokojowy lokal jest przeznaczony na mieszkanie chronione. Mieszkanie takie jest przeznaczone dla osób które w danym momencie potrzebują szczególnego wsparcia - mówi dyrektor MOPS w Szklarskiej Porębie Elżbieta Pawłowska - jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany w szczególności: osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Do tej pory w Szklarskiej Porębie i nie było takiego mieszkania i miasto w nagłych przypadkach musiało wynajmować lokal na takie potrzeby od innych podmiotów.

 • Hits: 12889
 • Hits: 556
 • Hits: 536
 • Hits: 513
 • Hits: 517
 • Hits: 523
 • Hits: 542
 • Hits: 504
 • Hits: 525
 • Hits: 588
 • Hits: 495
 • Hits: 539
 • Hits: 573