×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nieruchomość niezabudowana o powierzchni działki 722 m2, zlokalizowana w strefie pośredniej, przy ul. Górnej, przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową

Działka przy ulicy Górnej to przepiękne widoki na pasmo Karkonoszy. Działka położona przy głównej drodze wyjazdowej w kierunku Świeradowa-Zdroju, znajduje się w pośredniej części miasta, pobliżu zabudowy mieszkalnej oraz w sąsiedztwie lasu.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: nr 379/8 obr. 0002.

Powierzchnia działki: 722 m2.

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Górnej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093443/3. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XLVIII/547/21 z 17 grudnia 2021 r.). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MP12  z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:

  • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  • usługi
  • obiekty i urządzenia sportowe
  • zieleń urządzona i użytkowa
  • tereny wód powierzchniowych
  • parkingi
  • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
  • ciągi komunikacyjne, drogi wewnętrzne

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, w zasięgu wody, kanalizacji, gazu, telefonu i energii elektrycznej oraz z przebiegiem tych sieci przez działkę.

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, o dobrym nasłonecznieniu.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej, z przepięknym widokiem na pasmo Karkonoszy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 350.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Dokumenty:

 

gorna 379 2

gorna mapa ewidencyjna

gorna mapa zasadnicza