×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Kostel Neposkvrněného Srdce Panny Marie
ul. Piastowska, Dolní Sklářská Poruba

Kostel byl postaven v letech 1754 - 1786 podle projektu a pod dozorem Christiana Feistese, stavebního inspektora rodiny Schaffgotschů. Již 9. 11. 1755, tedy rok po zahájení stavby, byl kostel vysvěcen. V roce 1759 v kostele zazněly první varhany.
Dalšího rozšíření se svatostánek v Dolní Sklářské Porubě dočkal v letech 1786 – 1787, o čemž svědčí datum "1786" vykované na svorníku nade dveřmi ze severní strany. Kostel byl dále vybaven obrovským svícnem z let 1770 - 1790, mistrně vyrobeným z bezbarvého olověného skla, zavěšeným před hlavním oltářem, který kostelu věnovali místní skláři a brusiči, dřevěnou křtitelnicí, kazatelnou a četnými obrazy.

V roce 1821 Carl Anton Mallickh (1783-1854) stavební mistr rodiny Schaffgotschů vystavěl na západní straně klasicistickou věž s dvojitou barokní kopulí. Věž byla vybavena třemi bronzovými zvony, které kostelu v roce 1826 věnoval pruský král Friedrich Wilhelm III. a které poprvé zazněly o silvestrovské noci 1826/1827.
V roce 1859 byl kůr kostela vybaven novými varhanami, zakoupenými z velké části za prostředky vybrané od věřících a zhotovené firmou bratří Schlagů ze Svidnice. Varhany mají 21 hudebních rejstříků: 4 horní, 11 dolních a 6 nožních pedálů a zachovaly si svůj původní zvuk. Hudební nástroj slouží v kostele dodnes.

V roce 1873 dostal kostel nové zvony odlité na příkaz císaře Wilhelma I. Z děl dobytých během prusko-francouzské války. Největší ze zvonů vážil 1600, střední 900 a nejmenší 500 kg.
V roce 1883 byla věž, které hrozilo zřícení, přestavěna v jehlicovitou kopuli a vybavena třístrannými hodinami. Ve dnech 3. a 4. září 1892 se uskutečnily oslavy 150 let kostela spojené s obnovou jeho interiéru. V listopadu 1913 bylo v kostele instalováno plynové topení. V srpnu 1917, v rámci celonárodní akce získávání strategických surovin pro německý zbrojní průmysl, byly zvony z kostela na Sovinci a z evangelického kostela v Dolní Sklářské Porubě sňaty z věží, odvezeny a přetaveny na děla. V roce 1922 zahájili členové evangelické farnosti ze Sklářské Poruby sbírku na nové zvony pro svůj kostel, které byly následně slavnostně zavěšeny 3. července 1924.

Avšak z nových zvonů se obyvatelé Dolní Sklářské Poruby netěšili příliš dlouho. Dva z nich, podobně jako před čtvrtstoletím, byly zabaveny v roce 1942 a využity zbrojním průmyslem III. Říše. Po druhé světové válce zůstal interiér kostela v neporušeném stavu a kostel začala využívat římskokatolická církev jako filiální.

Po uzavření blízkého kostela Matky Boží Růžencové byly do kostela Neposkvrněného Srdce Panny Marie přeneseny obrazy tvořícícyklus Rozjímání o tajemství Matky Boží Růžencové. Autorem děl byl Vlastimil Hofman - "malíř s vnitřním leskem", nejnadanější z umělců žijících po 2. světové válce v Krkonoších. Jako modely k obrazům umělci pózovali obyvatelé Sklářské Poruby, což svědčí o jejich hodnotě. V kostele se nachází také lyrický triptyk Vlastimila Hofmana „Boží narození“ ve stylu Mladého Polska. Uprostřed je Děťátko, Maria a Josef, z levé strany pastýři a napravo, jako tři králové, byli portrétováni mladí chlapci, obyvatelé našeho města: Andrzej Bobel, Ryszard Pietkiewicz a Norbert A. Pyrka.

z historie kostela - text Przemysław Wiater (pl)