×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Současná nevelká kaple pochází z období kolem roku 1650. Později byla mnohokrát přestavována. Avšak na jejím místě již existoval kostel, patrně ze 13. století, který byl prvním a nejstarším katolickým svatostánkem ve Sklářské Porubě. V 18. století byl tento kostel propůjčován evangelíkům k modlitbě, dokud si nepostavili, s vydatnou pomocí katolíků, svůj vlastní dům modlitby. Před pěti sty lety papež Inocenc VII. svým dekretem založil při tomto kostele samostatnou farnost Božího Těla ve Sklářské Porubě. (*)
(*)zdroj

Farní kostel matky Boží Růžencové (hřbitovní)
ul. Piastowska, Dolní Sklářská Poruba

Z historie kostela - text Przemysław Wiater