Do pobrania:

Projekt umowy dzierżawy [Word Document - 35 KB]


  • Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna. Do Szklarskiej Poręby można dojechać międzynarodową drogą E65 oraz linią kolejową. Bliskość takich miasta jak Wrocław, Praga, Drezno, Berlin.
  • Walory przyrodnicze i krajobrazowe dwóch pasm górskich (Karkonosze i Góry Izerskie)
  • Walory turystyczne
  • Walory sportowe i rekreacyjne
  • Klimat
  • Ulgi dla inwestorów
  • Rozwinięta infrastruktura techniczna, rozbudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa
  • Szkolnictwo wyższe i techniczne związane z branżą turystyczną (Jelenia Góra)
  • Mieszkańcy

Przedszkole Samorządowe Nr 1
ul. Sikorskiego 12
tel. 75 717 22 67
www.p1szklarska.republika.pl

przedszkole czynne w godz. 6.00 – 16.30
sekretariat czynny  w  godz.  8 - 15

Dyrektor : Halina  Słomka
Nauczyciele:
1. Bożena Bąk
2. Małgorzata  Dalidowicz
3. Danuta Głuszek
4. Bożena Lorek
5. Barbara  Marcinkowska
6. Bożena Rutkowska
7. Jolanta Sobczak

W  przedszkolu działa Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej grupy.

OFERUJEMY :
- bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
- naukę języków : angielski, niemiecki ( wybór rodziców)
- naukę jazdy na nartach
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- rytmikę
- naukę tańca towarzyskiego i nowoczesnego
- koncerty Filharmonii Dolnośląskiej i spektakle teatralne
- warsztaty plastyczne i teatralne
- zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci potrzebujących pomocy
- opiekę nad dzieckiem od 1 – 3-roku życia w grupie żłobkowej
- wycieczki autokarowe i piesze

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Projekt unijny  "RÓWNY START - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ".

W roku szkolnym 2009/2010 realizowany jest projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Równy Start-Lepsza Przyszłość”. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. W projekcie uczestniczy 87 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach projektu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, nauka tańca, warsztaty teatralne, zajęcia umuzykalniające. 
więcej...
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA:

(Informacje opublikowane z materiałów otrzymanych od przedszkola, więcej na stronie internetowej Przedszkola Nr 1)