×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba zarządzeniem nr 0050.928.2023 z 15 marca 2023 r. ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie: pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kombatantów, osób represjonowanych i seniorów; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Szczegóły w dołączonych dokumentach: