×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dotacja na wymianę pieca z budżetu Miasta Szklarska Poręba

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba informuje, że po raz kolejny został uruchomiony program dopłat ze środków budżetu gminy na wymianę ogrzewania i trwałą likwidację nieekologicznego ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach mieszkalnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Szklarskiej Poręby.
O dofinansowanie starać się mogą właściciele lub najemcy (za zgodą właściciela nieruchomości) lokalów mieszkalnych.
Zasady udzielania dotacji, jak również formularze wniosków o udzielenie i o wypłatę dotacji zawiera Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 lutego 2020 r. Dokumenty te dostępne będą od dnia 27 marca 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie ul. Granitowa 2, w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej oraz do pobrania poniżej.
Wypełnione wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Szklarska Poręba.
Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest trwała zmiana pieca lub kominka na ekologiczne źródła ciepła: gazowe, elektryczne, spalające lekki olej opałowy bądź paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).
Dotację, można otrzymać także na podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne, przy czym zastosowane rozwiązania muszą wykluczać spalanie węgla lub koksu w kotłach o parametrach niższych niż dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012)
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50 % poniesionych kosztów w jednym lokalu, jednak nie więcej niż:
- 6.000,00 zł - dla domu jednorodzinnego
- 4.500,00 zł - dla mieszkalnia w budynku wielorodzinnym
- 3.000,00 zł – dla mieszkania w przypadku wspólnej kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny

Bliższych informacji nt. dotacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie:
- Katarzyna Pałka, tel. 757 547 739, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wniosek o udzielenie dotacji - do pobrania

Uchwała  - do pobrania

Załącznik nr. 1 do uchwały - do pobrania