×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR pracuje nad nową Lokalną Strategią Rozwoju

Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR pracuje nad nową Lokalną Strategią Rozwoju

Jednym z kroków jest wysondowanie opinii mieszkańców subregionu na którym działa LGD. Wyniki sondażu są obligatoryjne i niezbędne przy opracowaniu strategii LSR 2023-2027.

W imieniu LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR zachęcamy do wypełnienia ankiety i tym samym zabrania głosu na temat, który będzie istotny dla wszystkich mieszkańców przez najbliższe lata.

Ankieta jest dostępna w formie elektronicznej

oraz w formie papierowej, do pobrania i samodzielnego wydrukowania. Po wypełnieniu wystarczy odnieść wydruk do Informacji Turystycznej przy ulicy Jedności Narodowej 1A.