×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wszyscy tworzymy statystyki, więc bierzmy udział w badaniach

Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe prezesowi GUS, co roku przeprowadzają w całym państwie statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię. Dotyczą wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.

W 2019 r. będą przeprowadzane badania na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych. Docierając do szerokiego grona mieszkańców, GUS ma szansę zgromadzić statystyki, współtworzące system informacyjny statystyki publicznej.
Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyczni. W Dolnośląskiem badania koordynuje i przeprowadza za pomocą profesjonalnej sieci ankieterskiej Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Zebrane od gospodarstwa dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 ustawy. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm).

Informacje na temat badań ankietowych, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankietera na terenie woj. dolnośląskiego, znaleźć łatwo na stronie internetowej GUS.

Źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu

  • Hits: 280
  • Hits: 241