×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem szkoły wyższej i osobą z niesprawnościami

Osoby z niesprawnościami mają teraz przysłowiowe swoje 5 minut. Formuła programu GraduatON pomaga wyzwolić odwagę do zdobycia posady, zniwelowanie ograniczeń i wykazać się zdolnościami. Poprzez analizę profilu osobistego, za pomocą renomowanych testów stosowanych w świecie biznesu, doradca zawodowy pomaga odkryć talenty i mocne strony oraz cechy wymagające dalszej pracy i rozwoju. Indywidualna opieka psychologa-trenera kariery pozwoli zdefiniować kierunek zawodowy i jego ewolucję. Pomoże też pokonać ewentualne bariery, aby predyspozycje zdominowały słabości. Warsztaty z zakresu rozwoju i prezentacji osobowości, przygotują do efektywnego funkcjonowania w firmie. Wreszcie można otrzymać wsparcie intensywnie działającego, i w pełni zaangażowanego w poszukiwania, pośrednika pracy. Program też daje szansę na skorzystanie z płatnego, 3-miesięcznego stażu pracy oraz wsparcia opiekuna stażowego.

Jeśli jesteś:
- absolwentem szkoły wyższej lub uzyskałeś absolutorium (maks. 24 miesiące od zakończenia nauki) lub uczęszczasz na ostatni roku studiów wyższych (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
- posiadasz aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
- nie masz zatrudnienia (w dzień przystąpienia do programu),
- nie bierzesz udziału w innym podobnym przedsięwzięciu współfinansowanym przez PFRON,

Spełniasz wszystkie kryteria i możesz się zgłosić!
Liczba miejsc ograniczona. Dla aktywnych osób realizatorzy programu gwarantują pracę.

Międzynarodowa Fundacja REAXUM pokrywa koszty:
- profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas wsparcia;
- wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas zajęć;
- materiałów szkoleniowych;
- wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
- zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu szkolenia lub warsztatu (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
- dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie.

ZŁÓŻ APLIKACJĘ!

Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr. tel. 728 873 371 lub poprzez adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie fundacji.

Źródło: Międzynarodowa Fundacja REAXUM