×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych i instalacji odnawialnych źródeł energii

Są to projekty określone dla działania 3.3.e – dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Dofinansowanie można otrzymać jako zwrot poniesionych kosztów na modernizację systemów grzewczych za wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, bądź ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego wynikające ze zmiany źródeł ciepła.
Uwaga! Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

W ramach projektu NIE będzie możliwa wymiana:
• dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych NA inne źródła ciepła,
• dotychczas używanych źródeł ciepła NA kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne:
• właściciele domów jednorodzinnych,
• właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych,
• najemcy mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),
Grantobiorcą może być również wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa lub TBS, zgodnie z katalogiem beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Na wymianę źródeł ciepła mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (średnia wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 35.000 zł).

Uwaga! W ramach projektu zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.
Inwestycje mogą być dofinansowane tylko w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Wniosek aplikacyjny w ramach planowanego naboru, we współpracy z zainteresowanymi gminami aglomeracji jeleniogórskiej, planuje przygotować Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Jeleniej Górze, której przyjmie na siebie rolę grantodawcy. Aby jednak projekt miał szansę realizacji potrzebne są wstępne deklaracje, wyrażone w ankiecie, mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne. Ankieta ma charakter sondażowy, a jej wypełnienie nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie. Stanowi tylko element rozpoznania potrzeb mieszkańców na wymianę pieców na obszarze aglomeracji jeleniogórskiej.

Wzór ankiety do pobrania i wypełnienia.
Wypełnione ankiety należy dostarczyć do 26 lutego 2019 r. do pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, bądź przesłać e-pocztą na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami projektu nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji nt. dotacji i projektu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie:
• Karolina Szalewska-Wrona — tel. 757 547 728, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
• Marcin Juralewicz — tel. 757 547 737, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Zachęcamy do wypełnienia deklaracji udziału w programie!

Ankieta - deklaracja wymiany ogrzewania