×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Szkolenie dla stowarzyszeń z zakresu pisania wniosków i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego

Termin: 19 grudnia 2018 r.

Temat
Pisanie wniosków i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji ze środków finansowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla realizatorów zadań.

Miejsce
Urząd Miasta w Szklarska Porębie przy ul. Granitowej 2 w sali nr 2

Prowadząca
Karolina Furmańska Z Regionalnego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych, działającego przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD

Program
16-16:45 Zasady przygotowania oferty/wniosku na realizację zadania publicznego
16:45-17:30 Umowa na realizację zadania, w  tym
• Załączniki do umowy, aneksy
• Zapisy dotyczące terminu realizacji zadania, dotacji, wkładu
• Własnego oferenta, ponoszenie wydatków, przesunięcia między pozycjami kosztorysu
• Obowiązki informacyjne
• Dokumentacja finansowo–księgowa, dokumentowanie wydatków i wkładu osobowego
• Rozliczenie środków, zwrot środków
17:30-17:45 Przerwa
17:45-18:30 Kontrola realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
18:30-19:15 Nowe wzory ofert i sprawozdań obowiązujące od marca 2019 r.

Szkolenie finansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie.

Serdecznie zapraszamy!