×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Громадяни України, проживаючі в Польщі

Допомога на дитину Родина 500+ можуть отримати громадяни України, які проживають в Польщі. До заяви громадянину України потрібно прикріпити документи, які підтверджують його легальне перебування в Польщі і доступ до ринку праці. Допомогу батьки (один з батьків) можуть отримати на кожну дитину, яка не досягла 18 років, якщо дитина проживає разом з ними і залишається на їхньому утримані.
Такі особи можуть скласти заяву про надання допомоги електронно через Платформу Електронних Послуг (ПЕП), портал Emp@tia або через електронну банковість багатьох польських банків.
Батьки (один з батьків) можуть також прийти до будь-якого закладу ЗСС [ЗУС], де отримають допомогу в заповнені і складанні заяви через портал ПЕП ЗСС [PUE ZUS].

Біженці з України

Заявки на 500+ можна подати ЛИШЕ через інтернет на платформу електронних послуг PUE ZUS. Необхідно:

  1. Документ про створений номер PESEL (матері, батька або опікуна дитини та самої дитини);
  2. Номер банківського рахунку польського банку;
  3. Адреса електронної пошти;
  4. Польській номер телефону

З подачею заяв допомагають працівники відділу Закладу Безпеки Соціальної (ЗБС).

Офіси ЗБС є в Єленій Ґурі на вул. Sygietyńskiego 10, працюватиме з 9 до 15 у суботу, 26 березня та в неділю, 27 березня.

Obywatele Ukrainy mieszkający na stałe w Polsce

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy. Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu. Takie osoby wniosek o świadczenie wychowawcze mogą złożyć elektronicznie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków. Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

Uchodźcy z Ukrainy

Wnioski o 500+ można składać TYLKO elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Potrzebne:

  1. nr PESEL – UKR (rodziców i dzieci);
  2. konto bankowe w polskim banku;
  3. adres e-mail;
  4. telefon z polskim numerem.

Sala obsługi w Jeleniej Górze przy ulicy Sygietyńskiego 10  będzie otwarta od 9 do 15 w sobotę 26 marca oraz w niedzielę 27 marca.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych